Dla akcjonariuszy

Właścicielem strony jest:

APS Marcin Walasek spółka komandytowo-akcyjna
43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 5/1
kapitał zakładowy 200.000,00 zł
kapitał wpłacony 200.000,00 zł

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000958834
NIP 6263047232
REGON 521414072

 

26.07.2022
Ogłoszenie o złożeniu w sądzie rejestrowym opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdania komplementariusza:

APS Marcin Walasek spółka komandytowo-akcyjna ogłasza, że sprawozdanie komplementariusza dotyczące umowy pożyczki zawartej dnia 01.06.2022 r. pomiędzy pożyczkodawcą Marcinem Walaskiem a pożyczkobiorcą APS Marcin Walasek spółka komandytowo-akcyjna zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta, który wydaną opinię złożył w sądzie rejestrowym.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z opinią biegłego rewidenta w siedzibie spółki.

 

22.06.2022
Ogłoszenie o zawarciu umowy z akcjonariuszem o nabycie dla spółki mienia za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego:

APS Marcin Walasek spółka komandytowo-akcyjna ogłasza, że jako kupujący zawarła umowę sprzedaży ze sprzedającym APS Marcin Walasek (NIP 6451681577).

Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów handlowych za cenę 25.265.443,27 zł netto oraz warunkowa sprzedaż towarów handlowych za cenę 3.163.845,86 zł netto; kupowane towary handlowe stanowią w przeważającej większości materiały i narzędzia stomatologiczne. Cena kupna została ustalona przez dodanie średniej marży sprzedawcy na poziomie 2% do ceny nabycia tych towarów przez sprzedającego; biegły rewident wydał dnia 01.06.2022r. opinię na temat wartości godziwej kupowanych towarów handlowych ustalonej na dzień 30.04.2022r.

Nadto APS Marcin Walasek spółka komandytowo-akcyjna oświadcza, że cena kupna odpowiada wartości godziwej kupowanych towarów handlowych oraz stwierdza brak nadzwyczajnych bądź nowych okoliczności wpływających na wycenę.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z opinią biegłego rewidenta w siedzibie spółki.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium