SPRAWDŹ RÓWNIEŻ:
Omni Minibrush 100 szt. Omnident
Omni Minibrush 100 szt. Omnident

126,75 zł

Cena regularna: 169,00 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
Kaltespray 200 ml Omnident
Kaltespray 200 ml Omnident

17,90 zł

Wosk modelujący 500 g Omnident
Wosk modelujący 500 g Omnident

49,90 zł

Turbina MasterTorque LUX M9000L Color KaVo
Turbina MasterTorque LUX M9000L Color KaVo

3 590,00 zł

Cena regularna: 4 800,00 zł

Najniższa cena: 4 800,00 zł
Omnidisher MC 5 l Omnident
Omnidisher MC 5 l Omnident

109,00 zł

szt.
Omni Adapter do Olspray Omnident
Omni Adapter do Olspray Omnident

13,90 zł

szt.
Olej Universal Olspray 500 ml Omnident
Olej Universal Olspray 500 ml Omnident

69,00 zł

szt.
Producenci
Certyfikaty
Odpady medyczne.

Odpady medyczne, powstają w laboratoriach i placówkach medycznych, które udzielają świadczeń medycznych i  badania naukowe, w zakresie medycyny. Ze względu na swoją specyfikację, mogą być one niebezpieczne, zarówno dla człowieka jak i środowiska. Dlatego ustawą z 14 grudnia 2012 roku, wprowadzono i uregulowano zasady segregowania i postępowania, z wytworzonymi odpadami. W naszym sklepie w kategorii - odpady medyczne - zgromadziliśmy akcesoria wykorzystywane do składowania i odpowiedniej segregacji, odpadów medycznych.

Kategoria - odpady medyczne - została podzielona na 2 działy:

 • pojemniki - w tym dziale zgromadziliśmy twardościenne pojemniki, o różnych kształtach i pojemnościach, przeznaczone do zbierania odpadów medycznych, o ostrych krawędziach i końcach (ampułki, skalpele, igły itp.),
 • worki - dział ten zawiera worki na odpady, wykonane z folii polietylenowej, odpornej na działanie wilgoci i środków chemicznych. Dostępne w kilku rozmiarach oraz kolorach, odpowiadające wytycznym ustawodawcy

Odpady medyczne

Odpady medyczne


Odpady medyczne, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach, są to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzonych badań naukowych w zakresie medycyny.

Obowiązujące w Polsce regulacje prawne, dotyczące odpadów i ochrony środowiska, określają szereg norm i praktyk, właściwego postępowania z odpadami medycznymi, powstającymi w wyniku prowadzonej działalności medycznej. Na terenie Polski kwestie odpadów medycznych, reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, a także Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Środowiska.

Odpady medyczne ze względu na swoją specyfikację, mogą być niebezpieczne, dlatego każdy wytwórca odpadów medycznych, powinien prowadzić ewidencję, dotyczącą ilości i jakości wytwarzanych odpadów. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania, z odpadami medycznymi.

Kody odpadów:

 • 18 01 01 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03),
 • 18 01 02 - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 08),
 • 18 01 03 - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady ), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,
 • 18 01 04 - inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy),
 • 18 01 06 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,
 • 18 01 07 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06,
 • 18 01 08 - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
 • 18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08,
 • 18 01 10 - odpady amalgamatu dentystycznego,
 • 18 01 80 - zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych,
 • 18 01 81 - zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80,
 • 18 01 82 - pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

Gromadzenie i magazynowanie odpadów medycznych. 

Pojemniki i worki na odpady medyczne, muszą odpowiadać wymaganiom Ministra Klimatu. Zostały one podzielone na 3 kolory:

 • worki w kolorze czerwonym - w nich przetrzymujemy odpady medyczne, zakaźne o kodach - 18 01 02, 18 01 03, 18 01 80, 18 01 82, z wyjątkiem odpadów o ostrych krawędziach
 • worki w kolorze żółtym - w nich przechowujemy odpady medyczne niebezpieczne - inne niż zakaźne o kodach - 18 01 06; 18 01 08, 18 01 10 z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach,
 • worki lub pojemniki w kolorze niebieskim, czarnym lub zielonym - w nich przechowujemy odpady inne niż niebezpieczne o kodach - 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81 z wyjątkiem odpadów o ostrych krawędziach i końcach
 • pojemnik w kolorze czerwonym - jest to pojemnik na materiał zakaźny, zagrażający życiu lub zdrowiu. W twardościennych pojemnikach, przechowujemy odpady o ostrych krawędziach i końcach np. ampułki, igły, skalpele itp.

Oznakowanie odpadów medycznych.

Każdy worek i pojemnik, w którym gromadzone są odpady medyczne, powinien być odpowiednio oznakowany i zawierać następujące dane:

 • kod odpadów medycznych,
 • datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania),
 • datę i godzinę zamknięcia,
 • adres lub siedzibę wytwórcy odpadów

Warunki przechowywania odpadów medycznych.

W Dzienniku Ustaw z 2020 r. poz.1742 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r., w sprawie szczegółowych wymagań, dla magazynowania odpadów. Każda placówka wytwarzająca i przechowująca odpady medyczne, powinna wyznaczyć i oznakować miejsce ich magazynowania. Pomieszczenie takie, powinno być wyposażone w termometr, do ciągłego pomiaru temperatury, wewnątrz pomieszczenia.

Temperatura i czas przechowywania odpadów medycznych, są ściśle określone przez ustawodawcę:

 • magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych, odbywa się w temperaturze do 18ºC nie dłużej niż 24 godziny lub w temperaturze do 10ºC nie dłużej niż 72 godziny,
 • magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 02, odbywa się w temperaturze do 10ºC, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

Kategoria - odpady medyczne - naszego sklepu zawiera:

 • dział z pojemnikami, w którym zgromadziliśmy, twardościenne pojemniki, o różnych pojemnościach i kształtach, przeznaczone do gromadzenia odpadów zakaźnych, o ostrych krawędziach i końcach (ampułki, skalpele, igły itp.),
 • worki - w tym dziale znajdziecie Państwo worki, o różnej pojemności i kolorach odpowiadające wytycznym ustawodawcy

Zachęcamy do zapoznania się z oferta naszego sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium